Turen starter i østlig retning inn mot Odland, et naturlig veiskille fører ut i terrenget ca 550m etter infoskilt.

turenstarteristligretninginnmotodlandetnaturligveiskillefrerutiterrengetca550metterinfoskilt.jpg

Photo album created with Web Album Generator