Normalt parkeres det v/ Skineldvatnet. Men veien brøytes ikke, parker derfor ved Fv110 mot Lauperak.

normaltparkeresdetvskineldvatnetmenveienbrytesikkeparkerderforvedfv110motlauperak.jpg

Photo album created with Web Album Generator